تاریخچه

تاریخچه

 

 سالهای متمادی آب تهران از طریق قنوات تامین می شد، اما با رشد روز افزون جمعیت شهر تهران و همچنین شیوع بیماریهای مختلف خصوصاً بیماریهای انگلی ناشی از نوشیدن آب آلوده که معمولاً نیز از مسیرهای آلوده عبور می کرد، مسئولان به فکر انداخت که تنها راه حل بر طرف شدن مشکل، لوله کشی آب تهران می باشد. لذا در سال 1306 عملیات احداث مجرای رودخانه کرج به تهران آغاز گردید و در سال 1330 طرح لوله کشی آب تهران بر اساس جمعیت آن زمان به اجرا درآمد اماجهت اداره تأسیسات آبرسانی شهر تهران در سال 1331 به استناد لایحه قانونی اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مسئولیت اداره سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری به عهده مدیر عامل سازمان آب تهران محول شد و در سال 1342 نیز تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای مربوط به تأمین آب و انتقال فاضلاب شهرها به وزارت آب و برق واگذار شد. در سال 1366 به موجب لایحه ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی می شد سازمانهای آب منطقه ای تابع وزارت نیرو مبادرت به تشکیل شرکت های مستقلی به نام شرکت های آب و فاضلاب که به اهتمام اعضای کمیسیون نیرو در مجلس شورای اسلامی و مشارکت جدی مسئولان وزارت نیرو و طرح تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفت و سرانجام قانون تشکیل این شرکتها در تاریخ 11/10/1369 به تصویب رسید.

در سال 1371به استناد تبصره یک این قانون ، شرکت آب و فاضلاب استان تهران تاسیس و عملا از سازمان آب منطقه ای جدا و اداره کلیه امور اجرایی و عملیاتی و مالی آب مشروب و دفع فاضلاب تهران را عهده دار شد . به دنبال موفقیت اجرای طرح تشکیل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان با توجه به گستردگی شهر تهران و در راستای ارائه خدمات بهتر به مشترکین در سال 1374 برنامه کوچک سازی در امر مدیریت عملیات شهر تهران به اجرا گداشته شد، که بر این اساس دو شرکت آب و فاضلاب شمیرانات و شهر ری و چهار شرکت آب و فاضلاب در شهر تهران تشکیل شد . از اینرو شرکت آب و فاضلاب شمیرانات بطور قانونی فعالیت خود را از اسفند ماه 1374 آغاز کرد.

با تشکیل شرکت آب و فاضلاب شهر تهران در فاصله زمانی بین سالهای 1383 تا 1390  شرکت آب و فاضلاب شمیرانات تحت نام آبفای شمیرانات به فعالیت خود ادامه داد.


شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران در خرداد ماه سال 1390 فعالیت خود را با ساختار جدید آغاز نموده است.