دانستنی های مشترکین

مشترک گرامی به مسائل ذیل توجه فرمائید:

 

1- کلیه کارکنان امور مشترکین همه روزه از ساعت 8 لغایت 16 و  روزهای پنج شنبه  از ساعت 8 لغایت 14  به غیر از ایام تعطیل رسمی جهت انجام امور اداری و اکیپ های امداد و حوادث به صورت شبانه روزی در خدمت مشترکین محترم می باشند.

 

2- پیشنهادات و انتقادات  خود را می توانید  به آدرس میدان قدس خیابان شریعتی خیابان موسیوند کوچه شفقی پلاک 2 روابط عمومی آبفای منطقه یک نیز ارسال نمائید.

 

3-به مندرجات پشت قبض آب بها و اطلاعیه های مندرج در روی قبوض دقت نمائید.

 

4- الگوی مصرف آب آشامیدنی برای هر واحد در ماه 14 متر مکعب تعیین می گردد . در صورت مصرف بیش از الگوی مصرف آب بها به صورت تصاعدی محاسبه شده و مشمول جریمه و قطع انشعاب می گردید.

 

5- داشتن کارت شناسایی برای کلیه پرسنل شرکت در هنگام مراجعه به درب املاک الزامی است ، لطفا" در صورت نداشتن کارت شناسایی از ورود افراد به ملک و پاسخگویی به ایشان خودداری فرمائید.

 

6- لطفا" هنگام مراجعه ماموران شرکت آب و فاضلاب ، قبل از انجام هر گونه عملیات نسبت به یادداشت شماره وسیله نقلیه و مشخصات ماموران اقدام نمائید و درصورت ایجاد مشکل یا هرگونه شکایت مراتب را به صورت کتبی به آدرس پستی به میدان تجریش خیابان برادران فناخسرو پلاک 18 دفتر حراست و امور محرمانه آبفای منطقه یک ارسال نمائید.

 

7- ماموران شرکت آب و فاضلاب هنگام تعویض کنتور- قرائت کنتور - نصب انشعاب - تغییر محل کنتور - اطلاعیه قطع آب و سایر خدمات به هیچ عنوان حق دریافت وجه نقد را ندارند، در صورت بر خورد با این موارد ،  بلا فاصله با شماره تلفن 22702581 تماس حاصل نمائید.

 

8- در صورت مشاهده انشعاب غیر مجاز یا هرگونه تخلف از قبیل جابجایی کنتور و ... مراتب را به  شماره تلفن 22702581 اطلاع دهید.

 

9- خواهشمند است در صورت مشاهده نشت آب از کنتور یا در خیابان مراتب را به شماره تلفنهای امداد مندرج بر روی قبوض آب بها اطلاع دهید.

 

10- در حفظ و حراست از کنتور و متعلقات آن دقت نمائید . در صورت دستکاری کنتور یا باز شدن پلمب کنتور، مشترک پاسخگو بوده و دراینگونه موارد ، شرکت نسبت به اخذ جرایم مربوطه و یا قطع انشعاب طبق مقررات انجام خواهد نمود.

 

11-جهت جلو گیری از بروز خسارت در ملک ، درهنگام خروج از منزل یا تخلیه ملک بمدت طولانی نسبت به قطع انشعاب آب از شیر فلکه کنتور اقدام نمائید.