فـراخوان پـروژه های تحقیقـاتی

 قابل توجه کلیه دانشگاها، پژوهشگاه ها، مراکز آموزی وپژوهشی وشرکتهای دانش بنیان معتبر

در راستای ارتقا بهره وری و ارتباط تنگاتنگ میان صنعت و دانشگاه و به منظور استفاده از تکنولوژی های روز دنیا جهت رفع مشکلات صنعت آب وفاضلاب ، از کلیه  مراکز آموزشی وپژوهشی دانش بنیان معتبر و پژوهشگران علاقه مند دعوت می نماید طرحهای پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد تحقیقاتی تکمیل و به دفتر پژوهش وبهبود مدیریت شرکت آب وفاضلاب منطقه یک تهران  ارسال فرمایند.