بیانیه اسکوپ

بیانیه اسکوپ و دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه:

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران‌، متولی ارائه خدمات پایدار و مستمر در خصوص توزیع آب شرب سالم و جمع‌آوری و انتقال بهداشتی فاضلاب، فروش انشعابات آب و فاضلاب و نگهداری و تعمیرات شبکه آبرسانی به شهروندان در محدوده حغرافیایی "از شمال: محدوده قانونی شهر تهران دامنه کوه البرز تا ارتفاعات 1800 متر بالاتر از سطح دریا، از جنوب: بزرگراه رسالت و در امتداد آن بزرگراه حکیم، حد فاصل مسیل فرحزاد، از شرق: بزرگراه امام علی، حدفاصل بزرگراه رسالت تا اتوبان بابایی، حد فاصل جاده لشکرک از اتوبان بابایی تا محدوده قانونی شهر تهران، از غرب: مسیل فرحزاد از بزرگراه حکیم به سمت شمال تا محدوده قانونی تهران" می‌باشد.

تمام بندهای استاندارد ISO 9001: 2015 در شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران کاربرد داشته و بند مستثنی وجود ندارد.