شرکت آب و فاضلاب منطقه یک 

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

 

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران، مسئولیت ایجاد و بهره برداری از تاسیسات توزیع آب شرب و بهداشتی و همچنین ایجاد و بهرهبرداری از تاسیسات مرتبط با جمع آوری وانتقال  بهداشتی فاضلاب در محدوده عملیاتی تعیین شده را بر عهده دارد. تلاش در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات توزیع آب مطابق با خواسته های مشترکین و رعایت الزامات کیفی، ایمنی، بهداشت، محیطزیست ، مدیریت انرژی و سایرالزامات قانونی  از اهداف اصلی شرکت میباشد.

مدیریت شرکت با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای (ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 ISO14001:2004, ISO 50001:2011 ) مصمم و متعهد به تحقق اهداف ذیل در جهت نگهداری و بهبود مستمر این سیستمها می باشد:

 

1.     بهره برداری بهینه از شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

2.    توسعه و بهینه سازی شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب با بکارگیری تکنولوژی های نوین و مناسب

3.  خدمت رسانی به هنگام و مطلوب به مشترکین آب و فاضلاب

4.   شناسایی و مدیریت بحران ها ، ریسکهای ایمنی و بهداشتی و جنبه های زیست محیطی مرتبط با وظایف ذاتی ، فعالیتها و محیط درونی و بیرونی سازمان به منظور کنترل ، کاهش و یا حذف آنها

5.   تکریم ،  پاسخگویی و جلب رضایت مشترکین

6.   توسعه فرهنگ الگوی مصرف و آموزش همگانی در راستای مدیریت تقاضا

7.   حفظ کرامت انسانی ، توانمند سازی و توسعه مشارکت کارکنان (بویژه در خصوص سیستم مدیریت یکپارچه شرکت با هدف ارتقاء سطح کارایی و بهره وری سازمان)

8.   جلب اعتماد و تعامل با جامعه و دیگر سازمان ها

9.    انجام مسئولیتهای اجتماعی در خصوص حفظ و کاهش مصارف منابع طبیعی و انرژی و خلق آینده پایدار جهت تحویل منابع آب  به نسل های آینده

10.اجرای پروژه های بهبود عملکرد انرژی و خرید تجهیزات با رده برچسب انرژی بالاتر و خدمات پربازده انرژی و طراحی بهبود عملکرد انرژی در سازمان

11.تامین منافع متقابل و پاسخگویی به سهامداران ، شرکاء تجاری و سایر ذینفعان

 

مدیریت شرکت با اعتقادو تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه و لزوم ارتقاء سطح کیفی فعالیتها ، حفظ و صیانت از محیط زیست و نیروی انسانی به عنوان با ارزشترین سرمایهها و همچنین تعهد به رعایت حقوق مشترکین و طرفهای ذینفع، امیدوار است با تلاش و همکاری کلیه کارکنان، بتواند در جهت دستیابی به اهداف فوق حرکت نماید.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.