20 درصد مصرف کمتر آب مساویست با 20 درصد ذخیره بیشتر

 

قدر آب را بدانیم و باهاش خاطره های قشنگ بسازیم.

 

آب را بزرگ بشمارید، بزرگ مثل دعای مادر

 

مقدار آب موجود در روی کره زمین چقدر است؟

 

آشنایی با شیوه های شناسایی و وظایف ماموران قرائت کنتور آب