مستند آب در دوران کرونا

 

 

انشعاب غیر مجاز


 

آشنایی با شیوه های شناسایی و وظایف ماموران قرائت کنتور آب

 

قدر آب را بدانیم و باهاش خاطره های قشنگ بسازیم.

 

مقدار آب موجود در روی کره زمین چقدر است؟

 

آب را بزرگ بشمارید، بزرگ مثل دعای مادر

 

20 درصد مصرف کمتر آب مساویست با 20 درصد ذخیره بیشتر