اخبار

با انجام بازدید کارشناسی/ پیمانکاران آب و فاضلاب ناحیه سه آبفای منطقه یک ارزیابی شدند

با انجام بازدید کارشناسی/ پیمانکاران آب و فاضلاب ناحیه سه آبفای منطقه یک ارزیابی شدند

پیمانکاران دو بخش آب و فاضلاب ناحیه سه با انجام بازدید گروه های کارشناسی ارزیابی شدند. 

مجید بیانی، مدیر آب و فاضلاب ناحیه سه آبفای منطقه یک هدف از این ارزیابی را برآورد میزان کارایی و عملکرد پیمانکاران با توجه به تعهدات اولیه عنوان کرد و گفت: به دلیل  اهمیت اجرای تمامی مفاد قرارداد در دو حوزه آب و فاضلاب،  ارزیابی پیمانکاران ناحیه با اجرای مراحلی همچون بازدید از تجهیزات، بررسی عملکرد پیمانکاران و همچنین برگزاری جلسات توجیهی صورت گرفت.

بیانی افزود: این ارزیابی بر اساس قرارداد بین شرکت و پیمانکاران با توجه به تعهدات آنها انجام شده و براساس آن کلیه تجهیزات و لوازم فنی پیمانکاران مورد ارزیابی قرار گرفت.  افزون بر این نحوه عملکرد گروه های عملیاتی پیمانکار هنگام مواجه با حوادث و یا فعالیت های فنی بررسی برای رفع نقایص و کاستی های موجود، جلساتی برگزار شد تا به نحو مناسب برای رفع این کاستی ها اقدامات لازم از سوی پیمانکاران انجام شود. 

۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ۰۹:۰۰
روابط عمومی آبفای منطقه یک |

لطفا در مورد این خبر اظهار نظر فرمایید

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید