اخبار

مدل تعالی سازمانی در شرکت آبفای منطقه یک مورد ارزیابی قرار گرفت

مدل تعالی سازمانی در شرکت آبفای منطقه یک مورد ارزیابی قرار گرفت
این ارزیابی در چهار حوزه مدیریت، آموزش، تعریف پروژه های بهبود و اجرای فرایندهای بهبود انجام شد

مدل تعالی سازمانی در شرکت آبفای منطقه یک با حضور کارشناسان مرکز مطالعات بهره وری و  منابع انسانی سازمان توسعه صنعتی ایران ارزیابی شد.

به گزارش روابط عمومی، این ارزیابی در چهار حوزه مدیریت، آموزش، تعریف پروژه های بهبود و اجرای فرایندهای بهبود انجام شد و کارشناسان این مرکز ، فعالیت های صورت گرفته  در شرکت را مورد ارزیابی قرار دادند.

اجرای مدل تعالی سازمانی در شرکت آبفای منطقه یک با تشکیل کمیته راهبری و کارگروه تعالی ، شروع و شرکت با استفاده از دو روش پرسشنامه و شبه جایزه مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین در ادامه با شناسایی نقاط قوت وحوزه های بهبود ، پروژه های بهبود شرکت تعریف و اجرا شد.

با خاتمه این ارزیابی، گزارش کارشناسان مرکز مطالعات بهره وری ومنابع انسانی به دبیرخانه جایزه ملی تعالی ارائه و نتایج این ارزیابی در آینده نزدیک اعلام می شود. 

۵ اسفند ۱۳۹۲ ۰۷:۵۹

لطفا در مورد این خبر اظهار نظر فرمایید

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید