مدیران شرکت

     مهندس کارگری

 علیرضا کارگری

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 

تلفن تماس : 22702577

پست الکترونیک:  

  

 احمد محمودی سوره

 معاون نظارت بر بهره برداری

تلفن تماس :   26115083 

پست الکترونیک : m.soureh@t1ww.tpww.ir

     

 مهرداد قارویی آهنگر 

معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی

تلفن تماس :   22702936 

 پست الکترونیک

    

 کاظم فهیمی  

 معاون مالی و پشتیبانی 

تلفن تماس :   22702580 

پست الکترونیک

 

 غلامرضا محتسبی 

 معاون درآمد و امور مشترکین

تلفن تماس :   22706327   

پست الکترونیک: mohtasebi@t1ww.tpww.ir

 

 سعید الکائی 

  معاون مهندسی و توسعه

تلفن تماس :   22296420

پست الکترونیک: 

 

 

 فرهاد یادگاری

مدیر آب و فاضلاب ناحیه یک

تلفن تماس :   22559090

 پست الکترونیک: 

 

  

 محسن زرگر

 مدیر آب و فاضلاب ناحیه دو

تلفن تماس :   22832023

         پست الکترونیک :      


 

کیوان مظفری

 مدیر آب و فاضلاب ناحیه سه

تلفن تماس :   88078902

پست الکترونیک : 

 

 مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

تلفن تماس :   22702581

             پست الکترونیک :             

محمدهادی خوشپور

مدیر بازرگانی و امور قراردادها

تلفن تماس :   22756987

  پست الکترونیک :

mozafari

 علی مظفری

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

 تلفن تماس :   22726603

پست الکترونیک : mozafari@t1ww.tpww.ir

    

مجید بیانی

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

 تلفن تماس :   22214441

پست الکترونیک : bayani@t1ww.tpww.ir

 محمد شهبازی

سرپرست دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات  

تلفن تماس :  22299634

پست الکترونیک :

    

 اسلام ستارزاده

مدیر دفتر برنامه و بودجه 

تلفن تماس :   26115086

پست الکترونیک : 

     

غلامرضا سیف 

مدیر دفتر بهره وری نیروی انسانی

تلفن تماس :   26115087

          پست الکترونیک :   seif@t1ww.tpww.ir        

  

محمدحسین علیزاده گنجی

 سرپرست امور مالی

تلفن تماس :   22702582

پست الکترونیک: @t1ww.tpww.ir


  

افشین خدابخش پور باریکی

 مدیر امور اداری و خدمات عمومی

تلفن تماس :   22702575

پست الکترونیک :

                        

 قاضی عسکر  

 فرزین قاضی عسگری 

مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

تلفن تماس  22702572 

  پست الکترونیک :ghaziasgar@t1ww.tpww.ir

           

  

                                                            

احمدرضا خسروانی

سرپرست دفتر نظارت بر امور مشترکین

تلفن تماس :   22722574

   پست الکترونیک :
 

 رامبد محمدیار

سرپرست دفتر فنی و خدمات مهندسی

تلفن تماس :  22288825

پست الکترونیک :

 

  

 تیمور علیزاده

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب

تلفن تماس :   22734920

   پست الکترونیک :     t.alizadeh@t1ww.tpww.ir

    


 حسین افراسیابی

مدیر دفتر نظارت بر امور اجرایی طرح های آب و فاضلاب 

  تلفن تماس : 22801532


پست الکترونیک :

    

 ابوالفضل عسکری نهوجی

سرپرست دفتر نظارت بر بهره‌برداری تاسیسات آب و فاضلاب

تلفن تماس:   22737066

پست الکترونیک :

 

رضا خودسیانی

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

تلفن تماس:   22299634

پست الکترونیک : 
 داودی  

رزیتا داودی

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

تلفن تماس:  26113096 

   پست الکترونیک : davoodi@t1ww.tpww.ir
 

پریسا منوچهری

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد

تلفن تماس: 22726619

 پست الکترونیک :


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۴۲

اطلاعات بیشتر :