احمد سلامت

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مهدی اعلمی

سرپرست معاونت مهندسی و توسعه

غلامرضا محتسبی

معاون درآمد و امور مشترکین

محمد بهمن آبادی

معاون مالی و پشتیبانی

فرهاد فرشین

سرپرست معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

علی اکبر ملکوتی

معاون نظارت بر بهره برداری
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.