شرکت آب و فاضلاب استان تهران/تماس با ما/ارتباط مستقیم با مدیرعامل و معاونین

ارتباط مستقیم با مدیر عامل

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  
جهت تعیین وقت و ملاقات حضوری با مدیر عامل  22230916-22694888 
 زمان تعیین شده برای ملاقات حضوری  سه شنبه ها