• شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران Translate

  [[ Translate ]]

  • هیات مدیره و مدیر عامل Translate

   • دفتر هیات مدیره و مدیر عامل Translate

   • دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات Translate

   • دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی Translate

   • دفتر حراست و امور محرمانه Translate

   • امور بازرگانی و قراردادها Translate

   • مدیر دفتر بحران و پدافند غیر عامل Translate

   • مشاور Translate

   • معاونت درآمد و امور مشترکین Translate

   • معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی Translate

   • معاونت مالی و پشتیبانی Translate

   • معاونت نظارت بر بهره برداری Translate

   • معاونت مهندسی و توسعه Translate

There is no item to show.

Categorized Staff List

No item(s) found.
To receive newsletter please enter your e-mail.