مهندس سلامت

احمد سلامت 

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 

تلفن تماس : 22702577

پست الکترونیک:  a.salamat@tpww.ir

 m.mahmodi

 احمد محمودی سوره

 معاون نظارت بر بهره برداری

تلفن تماس :   22702936  

 پست الکترونیک :

 

 پریسا منوچهری

معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی

تلفن تماس :   26115083  

 پست الکترونیک :

 bahmanabadi  محمد بهمن آبادی 

 معاون مالی و پشتیبانی 

تلفن تماس :   22702580   

پست الکترونیک:mohammad.bahmanabadi@tpww.ir

 mohtasebi  غلامرضا محتسبی 

 معاون درآمد و امور مشترکین

تلفن تماس :   22706327   

پست الکترونیک: mohtasebi@tpww.ir

alami1  مهدی اعلمی 

  معاون مهندسی و توسعه

تلفن تماس :   22296420

پست الکترونیک : aalami@tpww.ir

 bayani

 مجید بیانی 

مدیر آب و فاضلاب ناحیه یک

تلفن تماس :   22559090

 پست الکترونیک: bayani@tpww.ir

701  

 غلامرضا سیف

 مدیر آب و فاضلاب ناحیه دو

تلفن تماس :   22832023

         پست الکترونیک :seif@tpww.ir      

asghari

مجتبی اصغری

 مدیر آب و فاضلاب ناحیه سه

تلفن تماس :   88078902

پست الکترونیک : 

رحیم آهنگری

 رحیم آهنگری 

 مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

تلفن تماس :   22702581

             پست الکترونیک : ahangari@tpww.ir            

ghotbi

 محمد قطبی

 مدیر بازرگانی و امور قراردادها

تلفن تماس :   22756987

  پست الکترونیک : m.ghotbi@ t1ww.tpww.ir 

mozafari

 علی مظفری

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 

 تلفن تماس :   22726603

پست الکترونیک : mozafari@tpww.ir

shojaii  

  هاله شجاعی

مدیردفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

 تلفن تماس :   22712943

پست الکترونیک : h.shojaie@t1ww.tpww.irحبیب الله حاجی سید جوادی 

مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات  

تلفن تماس :  22299634

پست الکترونیک : 

  700

 محمد هادی خوشپور

مدیر دفتر مدیریت آمار؛ برنامه و بودجه 

تلفن تماس :   26115086

پست الکترونیک : khoshpour@tpww.ir

  fazlolahi  

علی فضل اللهی

 مدیر دفتر بهره وری نیروی انسانی

تلفن تماس :   26115087

          پست الکترونیک :           

 tajik

 محسن تاجیک

 مدیر امور مالی

تلفن تماس :   22702582

پست الکترونیک: mohsen .tajik@tpww.ir

frozesh
  

 پاشا فروزش

 مدیر امور اداری و خدمات عمومی

تلفن تماس :   22702575

پست الکترونیک : pforozash@yahoo.com

                         

 قاضی عسگری

 فرزین قاضی عسگری 

مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

تلفن تماس  22702572

            پست الکترونیک :           

 

k.mozafari

                                                            

 کیوان مظفری

مدیر دفتر نظارت بر امور مشترکین

تلفن تماس :   22722574

پست الکترونیک : satarzadeh
 

 اسلام ستار زاده

مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی

تلفن تماس :  22288825

پست الکترونیک :

Eslam_satarzadeh@yahoo.com

 

alizadeh

 تیمور علیزاده

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب

تلفن تماس :   22734920

   پست الکترونیک :     t.alizadeh@t1ww.tpww.ir

    

andalib
  

 علی عندلیب 

مدیر دفتر نظارت بر امور اجرایی طرح های آب و فاضلاب 

  تلفن تماس : 22801532


پست الکترونیک : aliandalib1400@yahoo.com

فلاحت دوست  

 مرتضی فلاحت دوست

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری از آب شهری

تلفن تماس:   22737066

پست الکترونیک :falahatdoost@tpww.ir

 

رضا خودچیانی

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

تلفن تماس:   22299634

پست الکترونیک : 
 davoodi

رزیتا داودی

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

تلفن تماس:  26113096 

پست الکترونیک :  
 

رامبد محمدیار

 مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد

تلفن تماس: 22726619

پست الکترونیک: 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۰۳

اطلاعات بیشتر :
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.